homeคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
person
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต. บรรจง วสุอนันต์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3138

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์  พีชคณิตบูลีน  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบจำนวน  เลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8  และ 16  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)