ผู้สอน
อัมพวัน ทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นักเรียน ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31399

สถานศึกษา

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาชีวะ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชั้น ม.4