ผู้สอน
นาย อนุกูล สุวรรณไตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31404

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนามั่ง


คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กดี