เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุมาภรณ์ ศรีลุ่มไต้

โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง

ห้องเรียนห้องนี้สอนวิชาวิทยาศาศตร์ ระดับชั้น ป.5 สอนเรื่อง ระบบสุริยะ