ผู้สอน
นายโยธิน คนเพียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Basic Soccer.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31410

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของการเล่นฟุตบอล ได้แก่ รับ-ส่ง  โหม่ง เลี้ยง ยิง