เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Basic Soccer.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายโยธิน คนเพียร

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของการเล่นฟุตบอล ได้แก่ รับ-ส่ง  โหม่ง เลี้ยง ยิง