เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer P6 - KruSunday

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วุฒิภัทร เคนกุล

โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น

ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint