931-212 การบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา(Academic Administration and Educational Quality) sim 2 /2561
ผู้สอน

สมถวิล วิจิตรวรรณา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
931-212 การบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา(Academic Administration and Educational Quality) sim 2 /2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31414

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

    การบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา   (Academic Administration and Educational Quality)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.