ผู้สอน
เจษฎาภา แสงบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31418

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับคณิตศาสตร์ ป.1