เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112460 ปัญญาประดิษฐ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดของหลักการปัญญาประดิษฐ์วิธีการที่ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เหมือนกับมีปัญญาอย่างมนุษย์ปัญหา และการแก้ปัญหาของปัญญา ประดิษฐ์ การค้นหาแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา