ผู้สอน
ศิราภรณ์ ศรีขา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศิราภรณ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31429

สถานศึกษา

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ป. 2