ผู้สอน
วรรณิดา ไชยราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวส 1 การบัญชี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31430

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวส 1 การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน