ผู้สอน
วรารัตน์ สอนประเทศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ครูออย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31436

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6