เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรรณิกา ปะละทัง

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ห้องเรียนนี้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป