ภาษาไทย อ.3
ผู้สอน

ตรีรัตน์ สาเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย อ.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31454

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนหอม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยสำหรับเด็กอนุบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.