วิทยาการคำนวณ 1
ผู้สอน

นาย รัชพงษ์ ศรีมามาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาการคำนวณ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31457

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.