ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีขนมอบ (1/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31465

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาบังคับ สำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 2560