เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BCOM1201 SEC01k (1/61)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ และสามารถใช้โปรแกรม สำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ สามารถใช้โปรแกรมจัดการงานเอกสารในสำนักงาน  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรม จัดการระบบฐานข้อมูล และสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้