๑๐๖๑๔๐๑ การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
ผู้สอน

กรุณา แดงสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๑๐๖๑๔๐๑ การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31468

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แผนและกิจกรรมการนิเทศ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.