homeการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
personperson_add
การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

ผู้สอน
นาย สิทธิชัย ทิพย์สิงห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3147

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้าใจหลักการฐานข้อมูลเบื้องต้น และการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส 2007 และ ไมโครซอฟต์แอคเซส 2010

ซึ่งประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 อย่างคือ table(ตาราง) ,query(แบบสอบถาม),form(ฟอร์ม)และ report(รายงาน)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)