61-1 4943505 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
61-1 4943505 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31474

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ลักษณะและรูปแบบ ขั้นตอน และเครื่องมือการประเมินกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.