การจัดการเชิงกลยุทธ์B
ผู้สอน

ณัฐชยา ตันกุ้ย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเชิงกลยุทธ์B

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31486

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป     องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์   การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการและเทคนิคการวางแผนการวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก     กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผล และการติดตามผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.