homeการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
personperson_add
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

ผู้สอน
person
นาย ประมุข ธรรมศิรารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
315

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

OOAD


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)