3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.03 (อ.626-13.00-17.00)
ผู้สอน

Teeradej Phetkaew

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2561 Sec.03 (อ.626-13.00-17.00)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31503

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงนามธรรม คลาสเชิงนามธรรม หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด การทับซ้อนและโอเวอร์โหลดดิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่ การประยุกต์หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.