ผู้สอน
Wanchalerm Poldee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

(MBC0605) การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น อ. 13.30


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31507

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

-