ผู้สอน
นาย รัชพงษ์ ศรีมามาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31540

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.2