E-commerce ห้อง 1 (1/2561)
ผู้สอน

น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
E-commerce ห้อง 1 (1/2561)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31544

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

BIS0604 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.