แบบชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ รายวิชามัลติมีเดีย เรื่อง สวัสดีโปรแกรม Proshow Gold
ผู้สอน

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แบบชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ รายวิชามัลติมีเดีย เรื่อง สวัสดีโปรแกรม Proshow Gold

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31554

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ รายวิชามัลติมีเดีย  เรื่อง สวัสดีโปรแกรม Proshow Gold


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.