เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)