ผู้สอน
สุรางค์ เสาวกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

pratom 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31596

สถานศึกษา

ไทยรัฐวิทยา26 (บ้านหนองหิน)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร