ครูบิ๊ก (5/7)
ผู้สอน

กนกวรรณ พิลาบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ครูบิ๊ก (5/7)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31620

สถานศึกษา
โรงเรียนบึงกาฬ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32202 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.