ผู้สอน
วันเพ็ญ บัวชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31640

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาขอม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  ง 22201  ระดับชั้น ม.2