4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
ผู้สอน

จารุ นิคม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31644

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้กล้องจุลทรรศน์สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตเซลล์การแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อเมแทบอลิซึมกระบวนการต่างๆในพืชกระบวนการต่างๆในสัตว์พฤติกรรมและการปรับตัววิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมระบบนิเวศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.