เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนเด็กพิเศษ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้