การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ HBC.1/2
ผู้สอน

ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ HBC.1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31650

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.