เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Programmable Logic Control

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนภาษาคําสั่งบูลลีน ภาษาคําสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ ระบบควบคุมให้เหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะต่าง ๆ