4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 18 1/2561
ผู้สอน

miss nantana rattanachai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 18 1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31672

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.