ผู้สอน
นายวินัย หนุนกระโทก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31674

สถานศึกษา

โรงเรียนจักราชวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4