วิชาคอมพิวเตอร์1
ผู้สอน

ณัฐชลัดดา ลอยฝน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31676

สถานศึกษา
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.