ผู้สอน
ศักดิ์ชาย วรรณวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31688

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชา วิทยาการคำนวณ