ผู้สอน
บุญลักษณ์ จันทร์แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ว31291 ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31693

สถานศึกษา

โรเงรียนศรีรัตนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ว31291 ม.4 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561