คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้สอน

นัชชา โรจน์บูรณาวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31697

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.