homeมัธยมศึกษาปีที่ ๕
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน
นาย คมสัน ณ รังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
317

สถานศึกษา
บ่อไร่วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)