มัธยมศึกษาปีที่ ๕


ผู้สอน
นาย คมสัน ณ รังษี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

รหัสวิชา
317

สถานศึกษา
บ่อไร่วิทยาคม

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books