ผู้สอน
ศิริรัตน์ พิมณาคุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31700

สถานศึกษา

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาพื้นฐานของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม