วิชาสังคมศึกษา ส21101
ผู้สอน

ธิดาพร เกราะกระโทก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษา ส21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31703

สถานศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.