คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

นาย รัฐพล คำไทย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31708

สถานศึกษา
ป่าไม้อุทิศ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูรัฐพล  คำไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.