ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การเมืองการปกครองของไทย1/2561(เสาร์-อาทิตย์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31717

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์นี้ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน