SWU151 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555


ผู้สอน
พัชรี (จ๋า) ปรีดาสุริยะชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU151 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

Class ID
3172

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)