ผู้สอน
ปราการ หังสวนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นวัตกรรมอาทิตย์เช้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31727

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

เช้าวันอาทิตย์ที่น่านอน