homeCOM3205 (1/2555) #03 Human-Computer Interaction
person
COM3205 (1/2555) #03 Human-Computer Interaction

ผู้สอน
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
COM3205 (1/2555) #03 Human-Computer Interaction

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3174

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่่อสร้างระบบสารสนเทศที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)