เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COM3205 (1/2555) #03 Human-Computer Interaction

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่่อสร้างระบบสารสนเทศที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้