สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 61


ผู้สอน
นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 61

Class ID
31740

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
คำอธิบายวิชา

นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)